Nowy certyfikat!

środa, Kwiecień 1, 2015
Polski

Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Geosyntetyków (Industrieverband Geokunststoffe e.V. -IVG eV) opracowało system monitorowania i certyfikacji wyrobów geosyntetycznych.  

Zasady certyfikacji zostały ustalone w dokumencie pt:  "Zalecenie dla realizacji nadzoru i certyfikacji geosyntetyków zatwierdzone przez europejskie procedury zgodności ".

Bazą zalecenia są istniejące europejskie procedury zgodności systemu, które wymagają monitorowania i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji (ZKP).

Odbywa się to przy udziale niezależnej jednostki certyfikującej. Ponad to, produkcja jest audytowana, próbki są pobierane przez inspektorów i testowane w kwalifikowanych laboratoriach. Wyniki kontroli i badań są przekazywane do jednostki certyfikującej, w której oceniane się wyniki testów. Wyniki badań porównywane są z wartościami deklarowanymi przez producenta w oficjalnych dokumentach CE.

Jeśli właściwości produktu spełniają podane wartości, jednostka certyfikująca wydaje certyfkat IVG na dany produkt. Produkt ten można rozpoznać po Znaku Jakości IVG.