GCL for Construction

Mata bentonitowa EUROBENT C składa się z geotekstyliów polipropylenowych – geotkaniny oraz geowłókniny pomiędzy którymi znajduje się bentonit. Wszystkie te składniki łączone są ze sobą w procesie igłowania. EUROBENT C ze względu na podwyższone parametry wytrzymałościowe stosuje się ją jako pionową oraz poziomą podziemną izolację budynków oraz do izolacji tuneli.

Umieszczenie maty bentonitowej pomiędzy 2 warstwami, np. ścianą betonową oraz zagęszczonym zasypem zagwarantuje nieprzepuszczalność maty bentonitowej dzięki zjawisku pęcznienia i związanym z nim zwiększeniem ciśnienia.

Właściwości:

• właściwości samouszczelniające;
• przygotowanie powierzchni zmniejsza się do minimum;
• materiał jest przytwierdzony pionowo do betonu, a poziomo tylko na określonych powierzchniach;
• nie jest wymagane podłoże pod mate; • błędy wykonawcze zredukowane do minimum;
• nieograniczona wydajność; • może być aplikowany na mokrą powierzchnie;
• nie wymagana warstwa ochronna;
• może być układane w czasie deszczu i śniegu;