GCL

EUROBENT GCL

jest geosyntetyczną barierą uszczelniającą, wykonaną na bazie granulatu bentonitu sodowego o niezwykłej zdolności pęcznienia, umieszczonego pomiędzy dwoma warstwami geotekstyliów.  

Bentonit

pęczniejąc w ograniczonej warstwami przestrzeni tworzy niezwykle szczelną warstwę hydroizolacyjną.

EUROBENT GCL

zastępuje wszelkie tradycyjne uszczelnienia mineralne. Lepsza szczelność, ekonomiczność oraz przyjazność środowisku są najistotniejszymi kryteriami przemawiającymi za rozwiązaniem EUROBENTU.

Mata bentonitowa EUROBENT GCL– mata wytworzona z dwóch lub więcej warstw geo-tekstyliów i bentonitu, materiału gliniastego ze  znakomitą zdolnością pęcznienia. Takie połączenie tkaniny, włókniny i bentonitu w efekcie końcowym pozwoliło na wytworzenie wytrzymałej warstwy uszczelniającej. Stanowią doskonałą barierę dla płynów, pary i gazów.

Obszary zastosowania EUROBENT GCL

Za pomocą wyrobów firmy Eurobent Sp. z o.o. można uszczelniać budowle wszelkiego rodzaju, jak np.:

• uszczelnienia zasadnicze i powierzchniowe składowisk odpadów;

• wały przeciwpowodziowe;

• kanały i zbiorniki retencyjne;

• magazyny zbiornikowe;

• kompostownie;

• biotopy;

• uszczelnienia tuneli i budynków;

• zbiorniki filtrująco-retencyjne;

• zbiorniki wody deszczowej;

• konstrukcji drogowych poprzez ochronę terenu;

• oraz wiele innych.

Zalety EUROBENT GCL

• niewielka masa minimalizuje koszty transportu;

• przyjazny dla środowiska(ISO 14000);

• szybki i łatwy montaż nie wymaga wykwalifikowanego personelu, kosztownego spawania, użycia ciężkich urządzeń uszczelniających, instalacja w dowolnych warunkach pogodowych ,z wyjątkiem ulewnych deszczy

• wysoka szczelność o zdefiniowanej przepuszczalności;

• różnorodność, duża możliwość wyboru szerokości i długości = minimalna ilość połączeń;

• gwarancja sprawdzonej jakości zwiększa bezpieczeństwo budowli;

• zdolność samo regeneracji przy niewielkich perforacjach, dzięki zdolności pęcznienia;

Ceryfikat

Karty techniczne:

Technical Data Sheet EUROBENT 3000

Technical Data Sheet  EUROBENT 4000

Technical Data Sheet  EUROBENT 5000

Deklaracja właściwości użytkowych:

3.0-2013-1 (EUROBENT 3000) - Declaration of performance

4.0-2013-1 (EUROBENT 4000 ) - Declaration of performance

5.0-2013-1 (EUROBENT 5000) - Declaration of performance

EUROBENT 3000, EUROBENT 3500, EUROBENT 4000, EUROBENT 4500, EUROBENT 5000, EUROBENT 5500, EUROBENT 6000

Na życzenie klienta jest możliwe przesłanie karty technicznej każdego z tych produktów.