B-paste

Akcesoria do montażu maty bentonitowej EUROBENT CS

Pasta bentonitowa: EUROPASTE

Pasta bentonitowa EUROPASTE – to łączący i uszczelniający wyrób, wytwarzany na bazie bentonitu, pęczniejącej gliny zawierającej detergent jako emulgator. Specyficzną cechą produktu są wysokie właściwości elastyczne oraz zdolność przywierania do różnych materiałów. W związku ze składem chemicznym pasta posiada zdolność pęcznienia i rozszerzania się przy kontakcie z woda, w wyniku czego możliwy jest wzrost objętości nawet do 90%.

Zakres użytkowania

Pasta bentonitowa EUROPASTE – służy do eliminowania nierówności podłoża i zapewnienia idealnego kontaktu pomiędzy powierzchnią i pasem uszczelniającym EUROSTRIP.

Używana jest do:

klejenia pasów uszczelniających EUROSTRIP i szczelin łączących klejenia zakładek mat bentonitowych EUROBENT i geo-tekstyliów uszczelniania przejść okablowań i rur wypełniania wgłębień i szczelin w budynkach, budowlach inżynierii wodnej i innych.

Sposób użycia

Pasta bentonitowa EUROPASTE nakładana jest bezpośrednio na powierzchnię przy pomocy szpachli lub kartusza. Powierzchnia powinna być sucha, ewentualnie lekko wilgotna, pozbawiona kurzu i zanieczyszczeń.

Pasta bentonitowa EUROPASTE nie jest substancją łatwopalną ani toksyczną.Temperatura składowania i
użytkowania zawiera się pomiędzy 1°C do 30°C.

Pakowanie

Pasta bentonitowa EUROPASTE jest pakowana w:

  • Wiaderka z tworzywa PE, waga 25kg.

Producent nie odpowiada za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego przenoszenia, składowania.