O firmie

Eurobent Sp. z o. o. jest dynamiczną firmą, która ugruntowała swoją pozycję jednego z liderów na rynku producentów mat bentonitowych. Dzięki wysokiej jakości naszych wyrobów oraz fachowej obsłudze szybko zdobyliśmy zaufanie największych odbiorców z całej Europy.

Udało nam się stworzyć wizerunek firmy kompetentnej, wiarygodnej, szybko reagującej na potrzeby wszystkich klientów.

Nasze hasło to: Innowacyjność i ciągłe doskonalenie w trosce o środowisko naturalne oraz pełna satysfakcja naszych odbiorców. Chcemy aby nasza działalność we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy była jak najmniej uciążliwa dla środowiska naturalnego.

Cel ten chcemy osiągnąć przez następujące działania:

- Wdrożenie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg normy PN EN ISO 9001:2015 i PN EN ISO 14001;
- Analizę potrzeb stron zainteresowanych;
- Spełnianie wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących kontekstu organizacji;
- Działania w celu zmniejszania niekorzystnego oddziaływania Organizacji na środowisko;
- Ciągłe doskonalenie i zapobieganie zanieczyszczeniom;
- Racjonalne użytkowanie surowców, materiałów, paliwa, energii i wody;
- Zaangażowanie całej załogi w proces jak najlepszej realizacji zamówień klientów i zrozumienia ich potrzeb i zwiększenie ich świadomości proekologicznej oraz dbałości o środowisko we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.

Misja Firmy

Chcemy, żeby nasze wyroby, stosowane w nowoczesnych projektach budowlanych w całej Europie były wytwarzane, przechowywane i wysyłane w warunkach, które w minimalnym stopniu mają wpływ na degradację środowiska; tak, żeby nasi Klienci mieli satysfakcję z zakupu wyrobu bezpiecznego i proekologicznego, który wypracował zespół świadomych i kompetentnych ludzi.

Nasze hasło to:

"Innowacyjność i ciągłe doskonalenie w trosce o środowisko naturalne oraz pełna satysfakcja naszych odbiorców !"