Sand-mat

Sandmatte of Eurobent

Geosyntetyki są stosowane od wielu lat w geotechnice, ochronie środowiska, budownictwie wodnym, komunikacyjnym oraz inżynierii cywilnej.

Zastępują one często klasyczny materiał budowlany jak beton, żwir, redukują koszty inwestycji, zwiększają trwałość struktur i poprawiają ich integralność.

Główne zalety geosyntetyków to:

 1. Szybki czas realizacji inwestycji
 2. Niższe koszty w porównaniu z  klasycznymi rozwiązaniami
 3. Poprawa ogólnej długoterminowej stabilności i integralności struktur
 4. Osiągnięcie aspektów ekologicznych poprzez niższe koszty transportu materiału naturalnego

Po pięciu latach rozwoju i produkcji wysokiej jakości geosyntetycznych barier iłowych oraz realizacji projektów dla całego świata Firma Eurobent zdecydowała się poszerzyć swoja ofertę i zaangażować  w ochronę środowiska wodnego.

Opis produktu Sandmatte:

Nasz nowy produkt składa się z warstwy geowłókniny, piasku kwarcowego i kompozytu geosyntetycznego mechanicznie połączonego w wyniku zastosowania procesu igłowania.

 1. Sandmatte może być skutecznie stosowana w ochronie przeciwerozyjnej oraz filtracji.
 2. Sandmatte odznacza się elastycznością, stabilnością filtrowania oraz odpornością na ścieranie.
 3. Posiada wysoką wodoprzepuszczalność, umożliwia wzrost roślinności co poprawia ekologiczne aspekty stosowania maty.
 4. Nasz produkt może być również instalowany na prawie każdej powierzchni oraz może być przykrywany bezpośrednio ciężkimi głazami. W związku z zastosowaniem w Sandmatte warstwy piasku instalacja może odbywać się z powodzeniem również pod wodą.
 5. Sandmatte w związku z wysoką elastycznością i wytrzymałością oraz wysokimi parametrami filtracji zapewnia nadzwyczajną trwałość skarp, kanałów, rowów drenażowych, cieków wodnych, brzegów, terenów sztucznie utworzonych, zboczy skalnych, falochronów, jazów oraz nasypów.
 6. Produkcja szerokich rolek (nawet do 5,1 m !) przyspiesza instalację i redukuje liczbę nakładek.
 7. Możliwe jest również produkowanie rolek o mniejszych wymiarach w zależności od potrzeb klienta.

Poprzez zastosowanie Sandmatte aplikacja warstw filtracyjnych piasku czy żwiru oraz angażowanie licznej załogi staje się zbędne, co znacznie ułatwia realizację i ogranicza koszty inwestycji.

Opakowanie rolek folią odporną na działanie promieni UV, zapobiega degradacji produktu przez czynniki atmosferyczne oraz ułatwia transportowanie i składowanie produktu na miejscu inwestycji. 

Certyfikaty:

Euroben [1]
Euroben [2]

Standardowe Karty techniczne i DOP:

Technical Data Sheet  EUROBENT Sandmatte 4700-300 eng