Jakość naszych
produktów i usług

W celu ciągłego monitorowania jakości naszych mat bentonitowych, utworzyliśmy własne Laboratorium Kontroli Jakości.

Laboratorium to obejmuje badania surowców i gotowych produktów, a także analizy interoperacyjności dla wszystkich działów produkcyjnych w firmie. Nasi wykwalifikowani technicy laboratoryjni regularnie przeprowadzają liczne testy naszych produktów, aby zapewnić ciągłe utrzymywanie wysokich standardów.

Nasze laboratorium
jest naszą dumą
i nie bez powodu!
Posiadamy:

Wysoko wykwalifikowany
i doświadczony personel

Efektywną organizację pracy
umożliwiającą elastyczność
i odpowiednie tempo badań

Wysokiej klasy sprzęt z
aparaturą kontrolno-pomiarową
gwarantujący wiarygodne
i dokładne wyniki

Nasze metody

Prawidłowe funkcjonowanie naszego laboratorium opiera się na stosowaniu metod pochodzących z najwyższych międzynarodowych standardów rynkowych. Każdy z naszych produktów jest dokładnie testowany przed wprowadzeniem na rynek.
W Eurobent monitorujemy jakość naszych produktów na każdym etapie ich cyklu życia.

Ponadto, nasze wewnętrzne przepisy dotyczące Kontroli Jakości opierają się na przepisach Wspólnoty Europejskiej (CE) oraz systemie zarządzania opartym na normach ISO 9001 i 14001. Źródła dostarczanych materiałów są sprawdzone, a producenci surowców posiadają własny system zarządzania kontrolą potwierdzony odpowiednimi certyfikatami. Wszystkie dane są okresowo monitorowane i oceniane.

Kontrolujemy jakość zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami, przeprowadzając w laboratorium jedno z następujących badań:

Bentonit

 • ASTM D 5890 (Wskaźnik pęcznienia)
 • ASTM D 5891 (Utrata płynów)
 • CUR 33 (Zużycie błękitu metylenowego - Zawartość montmorylonitu)
 • DIN 18132 (Pochłanianie wody)
 • EN 14196 / ASTM D 5993 (Oznaczanie wilgotności)
 • PN-83/H-10077 (Przesiewanie – ziarnowanie i inne, konieczne w przypadku produktów dostosowywanych do indywidualnych potrzeb)

GCL

 • EN ISO 10319 (Wytrzymałość na rozciąganie)
 • ASTM 5887 (Wodoprzepuszczalność)
 • EN ISO 12236 (Przebicie statyczne - CBR)
 • ASTM D6496 (Wytrzymałość na rozerwanie)
 • EN 14196 (Masa na jednostkę powierzchni)
 • EN 9863-1 (Grubość)
 • W przypadku wielu innych testów współpracujemy z certyfikowanymi i akredytowanymi jednostkami na całym świecie